Gun die kinderen hun zomerkamp!

Laat de kinderen niet de dupe worden van het subsidiebesluit en doneer! Alle kleine beetjes helpen.

Ik wil helpen

help, Wat nu?

Al bijna negentig jaar organiseren Amsterdammers jaarlijks op vrijwillige basis in de zomermaanden vakantiekampen voor de jeugd. Oorspronkelijk werden deze initiatieven gefinancierd door de kerk, later nam de gemeente dat over in de vorm van subsidies. Het achterliggende idee is altijd geweest dat Amsterdamse stadskinderen de gelegenheid hebben om in de zomer buiten te kunnen spelen en contact te hebben met elkaar, ook als de ouders minder bedeeld zijn.

Geen subsidie meer

In 2015 heeft het gemeentebestuur besloten de subsidie aan de jeugdvakantiekampen in Amsterdam grotendeels te stoppen. Als reden daarvoor werd aangegeven dat de kampen oneigenlijk zouden worden gebruikt als goedkoop alternatief voor duurdere kinderopvang. Als gevolg van dit besluit waren de kampen genoodzaakt om de gevraagde financiële bijdrage te verhogen – soms zelfs te verdubbelen. Kinderen van ouders die minder te besteden hebben zijn hiervan de dupe. Alle kamporganisaties melden een afnemende deelname van juist die doelgroepen.

Waardevol

Protesten bij het gemeentebestuur hadden geen effect. Maar wij blijven ervan overtuigd dat de jeugdvakantiekampen een belangrijke functie vervullen voor de Amsterdamse gemeenschap:

  • Kinderen zijn in de zomer gedurende een of meerdere  weken lekker buiten met elkaar, in plaats van te gamen of met hun telefoon te spelen.
  • De ervaring leert dat de jeugdvakantiekampen een uitstekend middel zijn om integratie al op jonge leeftijd een kans te geven.
  • Niet alleen de integratie tussen verschillende etniciteiten is belangrijk, ook die van rijke en arme kinderen.

Helpen?

Met € 25,- help je al één kind aan een leuke zomervakantie!!

Ik wil helpen