Gun die kinderen hun zomerkamp!

Laat de kinderen niet de dupe worden van het subsidiebesluit en doneer! Alle kleine beetjes helpen.

Ik wil helpen

Hoe zijn de vakantiekampen ontstaan?

De Amsterdamse vakantiekampen voor de jeugd hebben een bewogen geschiedenis. Halverwege de jaren twintig zijn vanuit de Rooms katholieke kerken initiatieven gestart om de Amsterdamse kinderen een gezonde vakantiebesteding aan te bieden. Vaak ging het ’s morgens in optocht naar een plein of braakliggend terrein. Daar werden de hele dag spelletjes gedaan of andere activiteiten ondernomen. Aan het eind van de middag ging het dan in optocht weer terug naar het verzamelpunt. Dat principe is altijd zo gebleven. Bijna elke kerk had zijn eigen zomerkamp. In de hoogtijdagen waren er 23 verschillende afdelingen die een eigen zomerprogramma aan kinderen aanboden. De vrijwilligers die de kampen organiseerden kwamen logischerwijs ook voort uit de katholieke kerken.

Op de foto is te zien hoe een pastoor het kamp in de beginjaren inzegende. De activiteiten werden veelal betaald uit kerkcollectes.

Vanaf de jaren vijftig zijn de kampterreinen geleidelijk verplaatst van de stad naar locaties in de omgeving zoals de Kennemerduinen of de Gooische heide. Het beginsel is altijd geweest dat de kinderen ’s ochtends gezamenlijk met de bus vertrokken om ’s middags weer terug te keren.

Met het verdwijnen van de kerken zijn ook veel afdelingen verdwenen. Om te voorkomen dat deze voorziening voor de Amsterdamse kinderen helemaal zou verdwijnen heeft de gemeente de vakantiekampen vanaf de jaren vijftig met subsidies gesteund. Desondanks nam het aantal afdelingen af. In 1977 waren er nog 17 kampen over en in 2014 nog slechts 5.

In 2015 heeft de gemeente Amsterdam de subsidie voor de vakantiekampen voor het grootste deel beëindigd. De indruk bestond dat de vakantiekampen oneigenlijk werden gebruikt, als goedkoop alternatief voor kinderopvang voor tweeverdieners.

Wij zijn dat niet met de gemeente eens. Wij zien dat de vakantiekampen een duidelijke en belangrijke rol spelen in de integratie van Amsterdamse kinderen: rijk en arm, gekleurd en blank, en van welke afkomst of religie dan ook; spelend in de duinen leren ze elkaar kennen en hebben ze de grootste lol.

Wij hebben in 2015 alles in het werk gesteld om de gemeente op andere gedachten te brengen. Helaas is dat niet gelukt. Voor vakantiekamp De Duinrakkertjes uit Amsterdam Noord bleek het gemeentebesluit de nekslag; zij hebben de activiteiten in 2016 moeten staken.
Dankzij giften van ouders en door een verhoging van de bijdrage hebben de meeste kampen de begroting voor 2016 en 2017 sluitend weten te krijgen. Helaas hebben we in 2016 moeten constateren dat die hogere bijdrage ertoe leidt dat minder kinderen meegaan.

Wij zijn zeer gemotiveerd om de vakantiekampen te blijven organiseren. Het liefst willen we de weekbijdrage weer kunnen verlagen om zoveel mogelijk Amsterdamse kinderen hun vakantieweek te gunnen. Daarom doen wij een beroep op zoveel mogelijk Amsterdammers om dat mogelijk te maken. Gun de Amsterdamse kinderen hun vakantiekamp en doneer!

Vakantiekampen in de jaren zeventig:

Helpen?

Met € 25,- help je al één kind aan een leuke zomervakantie!!

Ik wil helpen