Gun die kinderen hun zomerkamp!

Laat de kinderen niet de dupe worden van het subsidiebesluit en doneer! Alle kleine beetjes helpen.

Ik wil helpen

Jeugdvakantieplan

Een aantal organisaties in Amsterdam organiseert jaarlijks in de zomermaanden vakantiekampen voor de jeugd van 4 tot 12 jaar. Al deze organisaties werken op vrijwillige basis. Elk kamp is een aparte organisatie met eigen contactpersonen, en een eigen kampplaats. Hieronder is aangegeven welke verschillende kampen er zijn, en in welke stadsdelen zij actief zijn. Bezoek de website van het kamp van uw keuze voor meer informatie en om kind eventueel aan te melden.

Geen subsidie meer

De gemeente Amsterdam heeft de subsidie voor de jeugdvakantiekampen voor het grootste deel stopgezet. Dat brengt het voortbestaan van de kampen in gevaar. De Duinrakkertjes in Noord heeft de activiteiten al moeten stoppen. Om te voorkomen dat meer kampen ermee moeten stoppen gaan we proberen om particulieren, fondsen en bedrijven te overtuigen van het nut van ons werk en waarom een financiële bijdrage zin heeft. Lees hier meer.

Licht en Lucht TVB

Kinderen kunnen in de zomervakantie elke dag in de duinen spelen met Vakantiekamp Licht en Lucht TVB

Jeugdduin2

Lekker ravotten in de duinen, zwemmen en spelletjes te doen. Nieuwe vrienden maken, buiten zijn in de natuur, de Kennemerduinen.

Vakantiebus

Elk jaar gedurende de eerste 3 weken van de zomervakantie naar een eigen tentenkamp in de Kennemerduinen

Agnes

Op vakantiekamp op landgoed “De Liebergh” kunnen de kinderen vrij spelen onder toeziend oog van hun groepsleiding.